allevare


allevare
v. 1) rrit, ushqej. 2) edukoj, mësoj (fëmijën). 3) rrit, mbarështroj (kafshët).

Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese. 2013.